Ispitivanje građevinskih materijala

etažiranje

U suradnji sa akreditiranim laboratorijem „AKSIOM“ d.o.o. nudimo sljedeća ispitivanja:

SVJEŽI BETON

 • Uzorkovanje HRN EN 12350-1
 • Određivanje konzistencije slijeganjem(HRN EN 12350-2)
 • Određivanje gustoće (HRN EN 12350-6)
 • Određivanje sadržaja pora – Tlačne metode (HRN EN 12350-7)
 • Mjerenje temperature svježeg betona (HRN U.M1.032:1981)

OČVRSLI BETON

 • Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (HRN EN 12390-1)
 • Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće (HRN EN 12390-2)
 • Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (HRN EN 12390-3)
 • Specifikacija uređaja za ispitivanje – Tlačna čvrstoća (HRN EN 12390-4)
 • Vlačna čvrstoća cijepanjem ispitnih uzoraka (HRN EN 12390-6)
 • Određivanje gustoće (HRN EN 12390-7)
 • Određivanje dubine prodiranja vode pod tlakom (HRN EN 12390-8)

BETONARA

 • konzultantske usluge u pripremi i postupku certifikacije betonara
 • projektiranje betona (izrada sastava-receptura betona)
 • početno ispitivanje tipa za tvornice betona
 • izrada proizvodne sposobnosti tvornice betona i homogenosti mješavine
 • Ispitivanje pogodnost reciklirane vode za korištenje u betonu

BETON U KONSTRUKCIJAMA

 • Izvađeni ispitni uzorci-uzorkovanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (HRN EN 12504-1)
 • Ispitivanje betona u konstrukcijama-nerazorno ispitivanje-određivanje indeksa sklerometra (HRN EN 12504-2)
 • Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama ipredgotovljenim betonskim dijelovima (HRN EN 13791)

NA GRADILIŠTU

 • Tekuća i kontrolna ispitivanja
 • Izrada Plana kvalitete izvedbe i nadzora betonske konstrukcije (ex. Projekt betona)
 • Obilazak gradilišta i vizualni pregled specijalista tehnologije betona
 • Izrada mjesečnog izvještaja o kontroli kvalitete
 • Izrada završnog izvještaja o kontroli kvalitete
 • Nadzor nad gradnjom

BETONARA

 • konzultantske usluge u pripremi i postupku certifikacije betonara
 • projektiranje betona (izrada sastava-receptura betona)
 • početno ispitivanje tipa za tvornice betona
 • izrada proizvodne sposobnosti tvornice betona i homogenosti mješavine
 • Ispitivanje pogodnost reciklirane vode za korištenje u betonu
 • opeka, crijep i glineni blokovi
 • geotehnička ispitivanja
 • hidrotehnička ispitivanja (ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava do profila 1600 mm)
 • ispitivanja asfalta